Onze visie

Onze visie

Kinderdagverblijf Koetjes & Kalfjes is aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). Dit is een landelijke coöperatie voor kinderopvang op de boerderij. Wij werken volgens hun richtlijnen, handboeken en protocollen.  Deze  totale formule  is samengevat in een kwaliteitszorgsysteem, waarbij professionele opvang wordt gewaarborgd.

De pedagogische visie is gebaseerd op de volgende kernpunten:

Het bieden van emotionele veiligheid

Wij zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen kunnen eten, drinken, slapen en spelen. Ook door de begeleiding ervaart het kind de opvang als een veilige omgeving en kan het tot zijn recht komen. Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en in hun eigen tempo te ontwikkelen. Het kind wordt met respect behandeld en voelt zich geaccepteerd.

 

De ontwikkeling van de sociale competentie

Op de opvang komen de kinderen als vanzelfsprekend met andere kinderen en volwassen in contact. Kinderen worden in groepsverband opgevangen. Op deze manier leren zij spelenderwijs met de andere omgaan en kunnen zij zich sociaal veelzijdig ontwikkelen. In contact met anderen ontwikkelt het kind zijn eigen sociale vaardigheden.

De ontwikkeling van de persoonlijke competentie

Het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het opdoen van kennis, passend bij het kind. Voor jonge kinderen is het komen tot spel een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van vaardigheden tot het opdoen van kennis. Wij bieden de kinderen dagelijks een uitdagende binnen en buitenruimte waarin ze kunnen spelen, leren en leven zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het eigen maken van waarden en normen

Het is van belang dat kinderen kunnen leren van “dat van hun wordt voorgeleefd”. Met respect omgaan met elkaar, met de levende natuur en materialen, staan daarbij voorop. De pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke voorbeeld functie.